Uncategorized

Kada įmonė gali nemokėti pelno mokesčio?

Kada įmonė gali nemokėti pelno mokesčio? Vienas iš juridinių asmenų mokamų mokesčių yra pelno mokestis, apskaičiuojamas ir sumokamas kiekvienais metais. Priklausomai nuo įmonės dydžio, teisinės formos (UAB, MB, IĮ) ir pajamų jis siekia 5 arba 15 % nuo gauto per mokestinį laikotarpį pelno. Nauja įmonė yra atleidžiama nuo pelno mokesčio pirmaisiais veiklos metais, jeigu jos

MB mokami mokesčiai, kai MB narys nėra draustas PSD

Mažosios bendrijos (MB) mokami mokesčiai, kai MB narys nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) Jei MB narys nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimus, tuomet MB kiekvieną mėnesį moka PSD mokestį, kuris yra 50,95 Eur. Jeigu iš MB nebus išmokamos lėšos asmeniniams poreikiams, tada mokamos Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos (13,83%) nuo pusės išimamos sumos. Kai metai

MB ir ĮI skirtumai bei panašumai

Pradedant kurti savo verslą bei įmonę, svarbu apsispręsti, kokia teisinė forma jums tinka labiausiai. Šis įrašas apžvelgia mažosios bendrijos (MB) ir individualios įmonės (ĮI) skirtumus ir panašumus. Dalyviai ir jų skaičius: IĮ gali įkurti ir turėti tik fiziniai asmenys, individualios įmonės dalyvis – vienas savininkas, MB gali steigti ir turėti taip pat tik fiziniai asmenys,

Kodėl verta registruoti prekės ženklą?

Prekių ženklu gali būti bet koks žymuo, kurio pagrindinė paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų. Praktikoje sąvoka „prekių ženklas“ (anglų k. – trade mark) tradiciškai vartojama kaip bendrinė sąvoka tiek ženklams, kurie skirti prekėms žymėti, tiek ženklams, kurie skirti paslaugoms žymėti. Registruoti prekės ženklą nėra būtina, tačiau

Registracijos adreso keitimas

Įmonės registracijos adresas – būtinas visoms Lietuvoje įregistruotoms ir steigiamoms įmonėms ar įstaigoms. Įprasta praktika – įmonės buveinę registruoti tose patalpose, kur ir bus vykdoma įmonės veikla. Tačiau jei nuosavų patalpų neturite ar Jūsų veiklai vykdyti jos nereikalingos (pvz. paslaugas teikiate internetu), pasinaudokite mūsų teikiama registracijos adreso paslauga. Įmonės buveinės adreso nuoma Įmonės registracijos adresai:

Jadis ( Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema )

Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (toliau – JADIS) tikslas yra informacinių technologijų priemonėmis kaupti duomenis apie juridinių asmenų dalyvius ir teikti turintiems teisę juos gauti fiziniams ir juridiniams asmenims. JADIS šiuo metu kaupia duomenis apie uždarųjų akcinių bendrovių akcininkus, mažųjų bendrijų narius, viešųjų įstaigų dalininkus, žemės ūkio bendrovių narius ir pajininkus bei kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narius,

Akcijų perrašymas

Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendų, teisę į dalį bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises. Akcijų perleidimas įforminamas sutartimi, kuriai privaloma paprastoji rašytinė arba notarinė forma. Nuo 2015 m.

MB vadovo ir nario keitimas

Dažnai klientams iškyla klausimas ar gali MB narys būti ir MB vadovu? Taip,  jeigu MB steigimo metu pasirinkta tokia bendrijos valdymo forma, kai valdymo organai du – dalyvių susirinkimas ir vadovas ir kai mažojoje bendrijoje yra vienasmenis valdymo organas – vadovas. Taip pat,  vadovu gali būti ir pats MB narys, ir samdomas asmuo. Taip pat,

Vadovo keitimas

Vadovo keitimas – sprendimą dėl įmonės (UAB, MB ar kt.) vadovo keitimo priima kompetentingas organas (visuotinis akcininkų/narių susirinkimas, valdyba). Priimtas sprendimas turi būti pateiktas registruoti Juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Pakeistus duomenis Juridinių asmenų registras įregistruoja per 3 darbo dienas. Keičiant įmonės (UAB, MB ar kt.)