Vadovo keitimas

Vadovo keitimas – sprendimą dėl įmonės (UAB, MB ar kt.) vadovo keitimo priima kompetentingas organas (visuotinis akcininkų/narių susirinkimas, valdyba). Priimtas sprendimas turi būti pateiktas registruoti Juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Pakeistus duomenis Juridinių asmenų registras įregistruoja per 3 darbo dienas.

Keičiant įmonės (UAB, MB ar kt.) vadovą tikslinga perduoti visus įmonės (UAB, MB ir kt.) dokumentus, banko sąskaitų likučius, surašant perdavimo-priėmimo aktus. Vadovą keičiant nuotoliniu būdu reikalingas įgaliojimas.