Registracijos adreso keitimas

Įmonės registracijos adresas – būtinas visoms Lietuvoje įregistruotoms ir steigiamoms įmonėms ar įstaigoms. Įprasta praktika – įmonės buveinę registruoti tose patalpose, kur ir bus vykdoma įmonės veikla. Tačiau jei nuosavų patalpų neturite ar Jūsų veiklai vykdyti jos nereikalingos (pvz. paslaugas teikiate internetu), pasinaudokite mūsų teikiama registracijos adreso paslauga.

Įmonės buveinės adreso nuoma

 • Įmonės registracijos adresai: Suteikiame registracijos adresą visiems steigiantiems įmones ar keičiantiems įsteigtos įmonės registracijos adresą;
 • Jei naują įmonę registruojate su notaro tvirtinimu arba keičiate senos įmonės buveinės adresą rengdami popierinę JAR-1 formą, įteiksime popierinį sutikimą, kurio reikalauja Registrų centras.

Patalpų savininko sutikimas registruoti įmonę

 • Steigiant juridinį asmenį elektroniniu būdu, kai numatomos patalpos juridinio asmens buveinei registruoti vienasmeniškai nepriklauso steigėjui jo nuosavybės teise, turi būti  kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas patalpų savininko (visų savininkų ar bendraturčių)  Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei. Prašymą įregistruoti juridinį asmenį teikiantis steigėjas turi sistemoje pridėti visus patalpų savininkus, duomenis įrašydamas atitinkamose grafose. Patalpų savininkai gali pasirašyti Sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens buveinei, prisijungę prie Registrų centro sistemos (nesvarbu prie kokio kompiuterio) ir pasirinkę – Juridinių asmenų registras> Mano dokumentai.

Akcininkų sprendimas keisti buveinės adresą

 • Juridinio asmens buveinė – tai vieta, kurioje yra nuolatinis juridinio asmens valdymo organas. Juridinio asmens buveinė apibūdinama nurodant patalpų, kuriose yra buveinė, tikslų adresą. Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.49 straipsniu, pagal bendrą taisyklę, sprendimą dėl juridinio asmens buveinės priima bendrovės steigėjai, tačiau kitokios procedūros dėl sprendimo pakeisti uždarosios akcinės bendrovės buveinės adresą gali būti įtvirtintos bendrovės steigimo dokumentuose. Pažymėtina, kad vieninteliam akcininkui nusprendus pakeisti uždarosios akcinės bendrovės adresą, apie tai privaloma informuoti Juridinių asmenų registrų tvarkytoją, jam pateikiant minėtą sprendimą bei užpildytą prašymo įregistruoti pakeitimus formą „JAR-1“, kurią galima rasti Registrų centro interneto tinklalapyje.

UAB įstatų keitimas keičiant buveinę

 • Jei Jūsų įmonė įsteigta seniai, kai notarai įstatuose dar įrašinėdavo registracijos adresą, reikės keisti ir įstatus;
 • Gera žinia ta, kad naudojantis el. parašu, notaro nebereikės. Registrų centras pats paruoš mums naujus įstatus. Akcininkų susirinkimo protokole arba vienintelio akcininko sprendime tereikia pridėti, kad akcininkai nusprendė pakeisti ir įstatus;
 • Naujus, tipinius įstatus rasite prisijungę prie Registrų centro savitarnos.

Juridinio asmens buveinės keitimas internetu

 • Pasikeitus buveinei, Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiama:
 1. Prašymas įregistruoti pakeitimus forma JAR-1.;
 2. Visuotinio dalyvių susirinkimo, priėmusio sprendimą dėl buveinės pakeitimo, protokolas;
 3. Jeigu juridinis asmuo nėra patalpų, suteikiamų juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinei registruoti, savininkas arba patalpos juridiniam asmeniui priklauso bendrosios nuosavybės teise, teikiamas rašytinis savininko arba bendraturčio sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei registruoti;
 4. Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Jeigu dokumentų ir duomenų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai. Siunčiant prašymą paštu, kartu pridedama vadovo asmens dokumento kopija. Ši kopija notaro netvirtinama.