MB vadovo ir nario keitimas

Dažnai klientams iškyla klausimas ar gali MB narys būti ir MB vadovu? Taip,  jeigu MB steigimo metu pasirinkta tokia bendrijos valdymo forma, kai valdymo organai du – dalyvių susirinkimas ir vadovas ir kai mažojoje bendrijoje yra vienasmenis valdymo organas – vadovas. Taip pat,  vadovu gali būti ir pats MB narys, ir samdomas asmuo. Taip pat, vadovu gali būti ir pats MB narys, ir samdomas asmuo. Su MB vadovu sudaroma civilinių paslaugų sutartis. Jeigu MB nuostatuose numatyta du ir daugiau narių ir MB narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas, tuomet santykiams su juridiniais ir fiziniais asmenimis, taip pat sudarant sandorius MB privalo iš savo narių išsirinkti atstovą.