MB ir ĮI skirtumai bei panašumai

Pradedant kurti savo verslą bei įmonę, svarbu apsispręsti, kokia teisinė forma jums tinka labiausiai. Šis įrašas apžvelgia mažosios bendrijos (MB) ir individualios įmonės (ĮI) skirtumus ir panašumus.

  • Dalyviai ir jų skaičius: IĮ gali įkurti ir turėti tik fiziniai asmenys, individualios įmonės dalyvis – vienas savininkas, MB gali steigti ir turėti taip pat tik fiziniai asmenys, tačiau dalyvių skaičius gali būti nuo 1 iki 10.
  • Kitaip nei UAB, minimalaus kapitalo nėra tiek IĮ, tiek MB.
  • Kapitalo įnašo išraiškos IĮ nėra, o MB įnašas gali būti piniginis arba kitas materialus turtas.
  • IĮ civilinė atsakomybė yra neribota, savininkas atsako visus savo asmeniniu turtu. MB civilinė atsakomybė yra ribota, nariai neatsako savo asmeniniu turtu.
  • IĮ sprendimus priima savininkas. MB sprendimus priima MB nariai – vienas narys – vienas balsas, tačiau jei MB turi vadovą, nuostatuose gali būti nurodyta kitaip.
  • Tiek ĮI, tiek MB buhalteris nėra privalomas, visą buhalterinę apskaitą gali tvarkyti individualios įmonės savininkas ar MB narys ar vadovas.