UAB Įstatinio kapitalo mažinimas

Įstatinio kapitalo mažinimo tvarką nustato Akcinių bendrovių įstatymo 52 straipsnis.

Įstatinis kapitalas
mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

Įstatinio kapitalo mažinimo tikslai:

 • kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;
 • siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;
 • siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų. Sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, gali būti priimtas tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
 • kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas šiais būdais:

 • sumažinant akcijų nominalias vertes;
 • anuliuojant akcijas.
 • Sumažintas bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už nustatytą bendrovės minimalaus įstatinio kapitalo dydį -1000EUR.

 Mes atliksime šiuos veiksmus:

 • konsultuosime įstatinio kapitalo mažinimo klausimais;
 • parengsime akcininkų susirinkimo protokolus/vienintelio akcininko sprendimą, užtikrinsime tinkamą informacijos paskelbimą apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą;
 • parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento (įstatų) redakciją bei kitus teisinius dokumentus;
 • užtikrinsime tinkamą informacijos apie įstatinio kapitalo mažinimą paskelbimą;
 • užpildysime Juridinių asmenų registrui teikiamas formas (JAR formos);
 • atstovausime notarų biure ir/arba Juridinių asmenų registre.

Pateikiami dokumentai:

 • Originalūs ir galiojantys įstatai bei registravimo pažymėjimas.
 • Išrašas iš vertybinių popierių sąskaitos (akcininkų sudėtis/pasiskirstymas).
 • Įstatinio kapitalo pakeitimų suma.
 • Pardavimo kaina ir pasiskirstymas.
 • Naujų akcininkų kiekis ir piniginių įnašų sumos.
 • Originalus direktoriaus išrinkimo protokolas.
 • Direktoriaus asmens dokumentas.
 • Antspaudas (jei yra).
 • Originali banko išduota pažyma arba KPO už apmokėtas akcijas.
 • Norit mažinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų, reikalinga mažinamos sumos informacija.

NUO 

 • 499 €

Terminas

 • 10-14 darbo dienų