MB narių priėmimas

Kaina

 • nuo 49  € (su PVM)

Terminas

 • 5-7 darbo dienos

MB nario teisės

MB nuostatuose ir įstatymuose nustatyta tvarka perleisti nario teises:

 • Savanoriškai pasitraukti iš MB;
 • Sušaukti MB narių susirinkimą (iniciatyvos teisė);
 • Dalyvauti ir balsuoti MB narių susirinkime;
 • Duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam MB nariui, kuris jam atstovautų balsuojant MB narių susirinkime;
 • Gauti išmokas kaip avansu išmokamą pelną iš MB lėšų savo asmeniniams poreikiams bei kaip MB pelno dalį  už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį;
 • Susipažinti su MB dokumentais nuostatuose nustatyta tvarka.

 Informacija

 • Mažosios bendrijos nuostatuose be kitų duomenų privalo būti nurodyta naujų bendrijos narių priėmimo tvarka. Taigi nauji nariai priimami, vadovaujantis mažosios bendrijos nuostatuose numatyta tvarka, ir dėl naujų narių priėmimo pačių nuostatų keisti ir perregistruoti nereikia.
 • Mažųjų bendrijų įstatymo 61 str. nustato, kad mažosios bendrijos (MB) turi pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) duomenis apie MB narius JADIS nuostatuose nustatyta tvarka.

 Reikalingi dokumentai

 • MB nario vardas, pavardė, asmens kodas;
 • MB nario gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai. Jeigu MB narys bendrijai yra nurodęs savo gyvenamąją vietą ir adresą korespondencijai, JADIS tvarkytojui teikiamas tik adresas korespondencijai;
 • Asmens tapimo MB nariu data ir narystės pabaigos data;
 • MB nario įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir/ar vertė (kai įnašas nepiniginis).

  Gaukite pasiūlymą

  Atsakysime per 1 val!
  Vardas: *
  Telefonas: *
  El. paštas: *
  Kas domina?