Individualios įmonės pertvarkymas į UAB

Norint pertvarkyti individualią įmonę į uždarąją akcinę bendrovę būtina atlikti šiuos veiksmus:

  • Įvertinti įmonės turtą
  • Pateikti turto vertinimo ataskaitą ar pažymą juridinių asmenų registrui
  • Parengti uždarosios akcinės bendrovės įstatus
  • Priimti sprendimą dėl įmonės pertvarkymo ir patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės įstatus
  • Viešai paskelbti apie pertvarkymą
  • Pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus apie priimtą sprendimą dėl individualios įmonės pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę
  • Įvykdyti kitas įstatymų nustatytas su individualios įmonės pertvarkymu į uždarąją akcinę bendrovę susijusias prievoles
  • Pateikti notarui dokumentus, įrodančius, kad visos su individualios įmonės pertvarkymu į uždarąją akcinę bendrovę susijusios prievolės įvykdytos
  • Pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, reikalingus uždarajai akcinei bendrovei įregistruoti

Individualios įmonės pertvarkymo į UAB kaina

  • 559 € + notaro mokestis