Įmonė su transporto licencija (be vadybininko)

Kaina

 • nuo 1549€ (su PVM)

Terminas

 •  30 darbo dienų

Informacija

 • Pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – KTK) 7 str. 2 d. vežėjas yra įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti krovinius. Tad pirmiausia reikia pasirinkti veiklos formą ir įsteigti įmonę, kurios veiklos tikslas būtų verstis krovinių vežimo veikla komerciniais tikslais.
 • Lietuvoje populiarios įmonių formos yra individuali įmonė, mažoji bendrija, akcinė bendrovė. Bet populiariausia vis tik būtų uždaroji akcinė bendrovė.
 • Transporto licencija – leidimas užsiimti krovinių gabenimo ar keleivių vežimo veikla. Licencija vežti keleivius ar krovinius išduodama įmonėms.
 • Kiekvienai transporto priemonei išimama atskira licencijos kopija (puspriekabėm ir priekabom kopijos išimti nereikia). Licencijos kopijos turi būti laikomos transporto priemonėje, tuo tarpu pati licencija laikoma vežėjo buveinėje.
 • Transporto licencija išduodama dešimčiai metų, tačiau gavus licenciją mėnesio bėgyje turite išsiimti licencijos kopiją transporto priemonei, to nepadarius licencija panaikinama . Panaikinus licenciją kreiptis dėl naujos licencijos išdavimo įmonė gali tik po vienerių metų. Licencijos kopija galioja tol, kol galioja transporto licencija.

 • Licencija išduodama per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje. Tokiu pat terminu licencija pratęsiama arba atsisakoma licenciją išduoti/pratęsti (nurodžius priežastis raštu.

Reikalingi dokumentai

 • Nustatytos formos prašymą;
 • Asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją (jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo);
 • Vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
 • Dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę. Juridiniai asmenys pateikia metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją; fiziniai asmenys – nuosavo kapitalo ataskaitą;
 • Jei vežėjo vadovas ir (ar) transporto vadybininkas anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį dokumentą – paprastai kompetentingų institucijų išduotą pažymą, jog konkretus asmuo (ne)buvo patrauktas administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn;
 • Asmens reputacijos anketą;
 • Pažymą apie teistumą (neteistumą);
 • Transporto vadybininko darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;
 • Teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;
 • Teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimo Nr. 1434 ,,Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 16 p.).

  Gaukite pasiūlymą

  Atsakysime per 1 val!
  Vardas: *
  Telefonas: *
  El. paštas: *
  Kas domina?