Jadis ( Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema )

Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (toliau – JADIS) tikslas yra informacinių technologijų priemonėmis kaupti duomenis apie juridinių asmenų dalyvius ir teikti turintiems teisę juos gauti fiziniams ir juridiniams asmenims. JADIS šiuo metu kaupia duomenis apie uždarųjų akcinių bendrovių akcininkus, mažųjų bendrijų narius, viešųjų įstaigų dalininkus, žemės ūkio bendrovių narius ir pajininkus bei kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narius, labdaros ir paramos fondų, kurie yra nevyriausybinės organizacijos, dalininkus, tikrųjų ūkinių bendrijų tikruosius narius bei komanditinių ūkinių bendrijų tikruosius narius ir komanditorius.

Kada reikia teikti dalyvių sąrašą JADIS sistemai?

1) Kai įsteigiama nauja įmonė. UAB steigimo atveju JADIS sistemai pranešti apie narius reikia tik tada, kai UAB yra daugiau nei vienas steigėjas (akcininkas), o jei steigėjas yra tik vienas asmuo, tada registras JADIS sistemai apie akcininką duomenis perduoda automatiškai.

2) Pasikeitus akcininkų (narių) sąrašui. Galimos akcininkų sąrašo pasikeitimo priežastys – įmonės akcijų dalies arba visos įmonės pardavimas kitiems akcininkams arba mažinant bei didinant įstatinį kapitalą.

3) Jeigu įmonė yra senesnė (įregistruota iki 2014 m.). Uždarosios akcinės bendrovės iki JADIS sistemos sukūrimo privalėjo teikti akcininkų sąrašą pačiam registrui, bet sukūrus naują dalyvių sistemą senieji UAB akcininkų sąrašai į JADIS nepersikėlė (išskyrus atvejus, kai yra vienintelis akcininkas).