Filialo ar atstovybės steigimas

 • 1599 €

Terminas:

 • 20 darbo dienų

Reikalingi duomenys:

Steigėjo (užsienio juridinio asmens):

 • Steigimo dokumento, steigimo sutarties ir įstatų, jei tai atskiri dokumentai su visais jų pakeitimais nuorašai, patvirtinti nustatyta tvarka (patvirtinti notaro ir legalizuoti);
 • Registro, kuriame saugoma steigėjo byla, išrašas, patvirtintas nustatyta tvarka ir legalizuotas;
 • Dokumentas, patvirtinantis steigėjo valdymo organo sprendimą dėl filialo ir / ar atstovybės steigimo, kuriuo paskirtas vadovas ir patvirtinti nuostatai;
 • Metinių finansinių ataskaitų rinkinys, kuris yra sudarytas, audituotas ir atskleistas pagal valstybės, kurioje įsteigta bendrovė, teisę, patvirtintas nustatyta tvarka;
 • Visų užsienio fizinių asmenų, turinčių teisę veikti steigėjo vardu, pasų kopijos (patvirtintos notaro ir legalizuotos).

Pateikiami aukščiau išvardintų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertėjo parašas turi būti patvirtintas notaro. Pasų kopijų vertimo daryti nebūtina.

Juridinių asmenų registrui bus pildomos formos JAR – SG1 ir JAR – SG2. Pateiktuose užsienio juridinio asmens dokumentuose turėtų būti duomenys, nurodyti šiose formose. Taip pat peržiūrėkite Akcinių bendrovių įstatymo 77 str. nurodytus duomenis, kurie registruojami registre apie steigėją (užsienio bendrovę). Šie duomenys turėtų būti nurodyti aukščiau nurodytuose dokumentuose.

Steigiamo filialo ir / ar atstovybės:

 • Nuostatai sudaromi 2 kalbomis, jeigu steigėjo atstovas nesupranta lietuvių kalbos;
 • Savininko sutikimas suteikti patalpas steigiamo filialo ir / ar atstovybės buveinei;
 • Paskirto vadovo paso kopija. Jeigu vadovas – užsienio juridinis asmuo, paso kopija turi būti patvirtinta notaro ir legalizuota.

Į kainą įskaičiuota:

 • Notaro mokestis;
 • VĮ Registrų centro mokestis;
 • Dokumentai;
 • Konsultavimas.

Pardavimas užsienio piliečiams

Galime parduoti įmonę be Jūsų atvykimo (būtinas išankstinis bei pašto išlaidų apmokėjimas).

Vadovaujantis VMI prie LR Finansų Ministerijos viršininko 2004-12-15 įsakymu Nr.: VA-189 juridinis asmuo įregistraves naują imonę per 5 d.d. nuo pranešimo apie registravimą mokesčių mokėtojų registre privalo pateikti reikiamus duomenis, kur turi būti įrašomas(-a) mokesčių mokėtojo apskaitą tvarkantis asmuo (įmonė).

Kainos nurodytos su PVM.

  Gaukite pasiūlymą

  Atsakysime per 1 val!
  Vardas: *
  Telefonas: *
  El. paštas: *
  Kas domina?