Įmonės pavadinimo keitimas

Sprendimą keisti juridinio asmens pavadinimą priima juridinio asmens (akcininkų, dalininkų, narių) susirinkimas. Keičiant juridinio asmens pavadinimą, patvirtinama nauja steigimo dokumento (įstatų, nuostatų) redakcija, kuri registruojama Juridinių asmenų registre.

Juridinis asmuo prieš keisdamas pavadinimą privalo apie tai paskelbti viešai arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu.

Keisdami pavadinimą, galite kartu keisti ir įmonės prekinį ženklą, logotipą.

Jeigu Jūsų įmonės ženklas yra įregistruotas Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre (ar tik paduota prekių ženklo paraiška), įmonės pavadinimo pakeitimą turite įregistruoti Valstybiniame Prekių ženklų registre.

Reikalinga informacija ir dokumentai:

naujas juridinio asmens pavadinimas;

juridinio asmens dokumentai ir duomenys:

registravimo pažymėjimas,

steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai ar kt.),

vadovo paskyrimo dokumentas,

juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai;

juridinio asmens dalyvių (akcininkų, dalininkų, narių) duomenys:

vardai, pavardės, asmens kodai, deklaruotos gyvenamosios vietos, turimų balsų skaičius,

jeigu juridinio asmens dalyvis yra juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinės adresas, juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai

Mes jums padėsime, kad jūsų sprendimas pakeisti įmonės pavadinimą taptų paprastesnis:

konsultuosime juridinio asmens pavadinimo keitimo klausimais;

atliksime Jūsų pasirinkto pavadinimo patikrą Juridinių asmenų registre bei elektroninėse prekių ženklų duomenų bazėse;

įvertinsime Jūsų pasirinkto pavadinimo atitikimą bendrinės lietuvių kalbos normoms;

įtrauksime Jūsų pasirinktą pavadinimą į Juridinių asmenų registrą;

surašysime akcininkų susirinkimo protokolus/vienintelio akcininko sprendimą, užtikrinsime tinkamą informacijos paskelbimą apie šaukiamą visuotinį  akcininkų susirinkimą;

parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento (įstatų) redakciją;

užtikrinsime tinkamą informacijos apie juridinio asmens pavadinimo keitimo paskelbimą;

užpildysime Juridinių asmenų registrui teikiamas formas (JAR formos);

atstovausime notarų biure ir Juridinių asmenų registre.