Įmonės likvidavimas

Įmonės likvidavimas – procedūra saugiai nutraukti ir užbaigti juridinio asmens veiklą. Juridinis asmuo išregistruojamas iš juridinių asmenų registro, o jo pareigos nėra niekam perduodamos. Likviduoti galima tiek akcines bendroves, tiek mažąsias bendrijas tiek individualias įmones.

Likvidavus įmonę ji dar kurį laiką galį vykdyti veiklą (pavyzdžiui parduoti turimą turtą, atsiskaityti su kreditoriais ir kt.).

Apie įmonės (UAB, MB ir kt.) likvidavimą turėtų būti paskelbta viešai įstatuose/nuostatuose nurodytame šaltinyje bei pranešta visiems įmonės kreditoriams raštu. Visa likvidavimo procedūra trunka nuo keturių mėnesių iki vienerių metų.

Po statuso „likviduojamas“ įregistravimo turėtų būti peržiūrimos visos įmonės sutartys, imamasi veiksmų dėl sutarčių nutraukimo. Su atleidžiamais darbuotojais ir asmenimis, su kuriais nutraukiamos sutartys, privaloma tinkamai atsiskaityti. Jei įmonė turi turto, likvidatorius privalo jį parduoti arba, jei atsiskaičius su kreditoriais turto dar lieka, jį privaloma perduoti savininkams. Jei turtą ketinama perduoti savininkams, tai galima padaryti ne anksčiau kaip praėjus 2 mėnesiams nuo viešo paskelbimo apie likvidavimą dienos

Po visų privalomų finansinių ataskaitų/deklaracijų pateikimo, Valstybinė mokesčių inspekcija tiesiogiai Juridinių asmenų registrui pateikia pažymą apie įmonės atsiskaitymą su biudžetais.

Vienas iš paskutiniųjų žingsnių likvidavimo procese yra įmonės dokumentų archyvavimas bei jų perdavimas archyvui. Perdavus dokumentus saugoti, teritorinis archyvas išsiunčia tiesiogiai Juridinių asmenų registrui pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai atiduoti saugoti.