Ar visgi įmonei reikalingas antspaudas?

Jau keletą metų dauguma įmonių nenaudoja firminio antspaudo.

Daug klientų nerimauja, ar tikrai jis nėra būtinas?

Steigiant įmones elektroniniu būdu įstatuose nėra minimas spaudas, todėl jis ir nėra būtinas.

Nuo 2013 metų yra Civilnio kodekso pakeitimas, pagal kurį antspaudas įmonėms (MB, UAB, VŠĮ ir kitoms) nėra privalomas.

Pateikiame straipnį iš LR Civilinio kodekso

2.44 straipsnis. Juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija:

1. Juridinio asmens dokumentuose, kuriuos jis naudoja turėdamas santykių su kitais subjektais, (raštuose, sąskaitose, prekybos dokumentuose ir t. t.) privalo būti nurodyta:
1) juridinio asmens pavadinimas;
2) juridinio asmens teisinė forma;
3) juridinio asmens buveinė;
4) juridinio asmens kodas;
5) registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį.

2. Jeigu juridinis asmuo yra bankrutuojantis ar likviduojamas, apie tai taip pat turi būti pažymima šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose dokumentuose.

4. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose dokumentuose yra minimas juridinio asmens kapitalas, tai turi būti nurodomas įstatinis kapitalas ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

5. Dokumentas privalo būti patvirtintas juridinio asmens antspaudu tik tais atvejais, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose.

Įmonių kūrimas galimas tiek su antspaudu tiek be jo.